O nás

Občianske združenie BTL komunikačná asociácia („BTLka") vzniklo v lete 2011 s cieľom vytvoriť spoločnú platformu pre agentúry pôsobiace v oblasti eventmanažmentu, live marketingu, sales promotion a príbuzných podlinkových aktivít. Ambíciou BTLky je združovať hráčov, ktorí pôsobia na trhu s dlhodobou víziou, svoje služby poskytujú profesionálne a ktorí sa zaviazali k pôsobeniu na trhu v súlade s Etickým kódexom BTLky. Týmto spôsobom chceme smerom ku klientom ako aj dodávateľom predstavovať garanciu kvality, serióznosti a zodpovednosti.

BTLka je organizátorom medzinárodnej konferencie o event a live marketingu s názvom Live! Conference. Najbližšia konferencia za účasti speakrov, ktorí patria k najväčším osobnostiam európskeho event marketingu,  sa bude konať vo februári 2018.

Na stiahnutie:

BTLka - osoby a obsadenie:
Prezident BTL asociácie pre rok 2016/2018: Mgr. Tomáš Ručkay
Kontakt: btlka@btlka.sk
Zodpovedná osoba pre Zahraničné vzťahy a spoluprácu: Mgr.art. Štefan Kozák
Komisia pre certifikačné kritéria, etické a zmierovacie činnosti:
Michal Svarinský, INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o.
Dalibor Lukačka, E-MOTION, s.r.o.
Milan Kováčik, WONDERICON, s.r.o.