Hospodárske výsledky

Tabuľky obratov členských agentúr a pozorovateľov BTL komunikačnej asociácie za jednotlivé roky.

  2014    2015    2016   2017   2018