Aktuality

5
mar
2020

Škody spôsobené koronavírusom sú na eventovom trhu obrovské, píše Česká eventová asociácia

Česká eventová asociácia vydala na svojej webovej stránke v stredu 4. marca postoj k situácii spôsobenej epidémiou koronavírusu. Prinášame ich celé stanovisko:

"Vzhľadom na to, že v posledných niekoľkých dňoch dochádza zo strany zadávateľov k rušeniu naplánovaných spoločenských či verejných podujatí z dôvodov obáv pred koronavírusom, chceli by sme týmto menom Českej eventovej asociácie vyjadriť postoj k celej situácii.

Česká eventová asociácia je aktuálne v úzkej komunikácii so svojimi členmi a zisťuje rozsah škôd. Už v tejto chvíli sú najviac ohrozené malé podniky a živnostníci. Podľa nášho primárneho prieskumu už v tejto chvíli škody dosahujú stoviek miliónov korún.

Medzi agentúrami a dodávateľskými subjektmi diskutujeme o ďalších možných vplyvoch a námetoch na riešenie vzniknutej situácie. Spustili sme dotazníkový prieskum medzi členmi asociácie i ostatnými odborovými subjekty. Pripravujeme odborné odporúčania pre zadávateľa a usporiadateľa eventov.

Vítame dnešné rozhodnutie bezpečnostnej rady štátu a racionálny postoj vlády k hromadným akciám. Vážime si postoje veľkej časti klientov i našich členov, ktorí naďalej pokračujú v prípravách plánovaných akcií. Rešpektujeme racionálne preventívne opatrenia najmä pri eventov s medzinárodných účasťou.

Avšak chceme upozorniť na to, že neadekvátne reakcie na túto situáciu poškodzujú zadávateľa aj eventový trh viac, ako je nutné. Veríme, že našou spoločnou zodpovednosťou je sústrediť sa na fakty, jednať so zdravým rozumom a úsudkom a zbytočne nevyvolávať paniku. Asociácia je pripravená konzultovať možné opatrenia sa obstarávateľmi, eventovými dodávateľmi, aj štátnymi orgánmi alebo regulátory.

Vývoj celej situácie budeme naďalej monitorovať. Aktuálne informácie aj odborné odporúčania budeme priebežne zverejňovať na adrese www.c-e-a.cz.

Do diskusie na túto tému sa môžete zapojiť tu.

Prajeme všetkým agentúram, dodávateľom i obchodným partnerom veľa síl a odolnosti do nadchádzajúcich mesiacov a tešíme sa na skoré stretnutie na niektorej z plánovaných akcií asociácie, ich členov či partnerov."

Stanovisko slovenskej BTL komunikačnej asociácie si môžete prečítať v tomto článku.