Aktuality

13
mar
2020

Situácia je viac ako kritická. BTLka sa obrátila listom na predsedu vlády SR Asociácia eventových agentúr v Slovenskej republike BTLka kontaktuje vládu v súvislosti s dopadmi nového koronavírusu a ochorenia COVID-19.

Eventový trh, ktorý je tvorený veľkou zmesou odborov a profesií, je vážne a dlhodobo zasiahnutý súčasnou mimoriadnou situáciou. Škody spôsobené rušením eventových akcií a rôznych podujatí sa už vyšplhali na desiatky miliónov eur.

BTL komunikačná asociácia sa preto obrátila so žiadosťou o pomoc na vládu SR. Prinášame jej celé znenie.


So súčasnou situáciou v našej krajine hlboko súcitíme. Je preto v našom spoločnom záujme ponúknuť Vám a Slovenskej republike naše know-how a skúsenosti s riadením udalostí pri prípadných konzultáciách s krízovými štábmi podľa kulminácie a ďalšieho vývoja situácie. Okrem informovania o vývoji v našom sektore by sme Vám preto radi ponúkli pomoc za všetky agentúry (a dodávateľov) spojených v asociácií eventových agentúr v Slovenskej republike.
 

Je zrejmé, že okrem iných zasiahnutých odvetví je eventový trh či trh riadených udalostí v SR, ktorý je tvorený veľkou zmesou odborov a profesií, tiež vážne a dlhodobo zasiahnutý súčasnou situáciou. Aj z dôvodu, že eventový trh je veľmi krehký a neexistuje žiaden „nadsubjekt“, ktorý by tento trh mimo brandžových asociácií vytváral a zároveň aj chránil. Profesia v odbore zahŕňa rôzne subjekty – od organizačných eventových agentúr, prenajímateľov priestorov, ubytovacích kapacít, logistických služieb či dopravy až po katering, audio-vizuálne služby, prenájmy dočasných stavieb (stany), inventáru, stavby dekorácií, scén, umelcov, účinkujúcich ako aj mnoho ďalších.

Okrem iného Vás chceme informovať o aktuálnej situácii v segmente, ako aj o dôsledkoch rušenia riadených udalostí, eventov a akcií s cieľom hľadať podmienky spolupráce, ktoré dotknutým subjektom umožnia situáciu „ustáť“ aj v nadchádzajúcich mesiacoch. Jedným z krokov, ktoré vnímame ako nevyhnutné, je preto aj postúpenie a zdieľanie informácií o aktuálnom stave na eventovom trhu smerom k najvyšším orgánom štátnej moci v Slovenskej republike.


Vážený pán predseda vlády,

obraciame sa na Vás menom Slovenskej eventovej asociácie BTLka v súvislosti s aktuálnym dianím týkajúcim sa nového koronavírusu a ochorenia COVID-19, ktorý aj náš sektor veľmi významne zasiahol. Vzhľadom na aktuálnu situáciu, ktorá vyvrcholila tento týždeň v podobe Usmernenia vydaného hlavným hygienikom, resp. Ústredným krízovým štábom, momentálne vlastnú živnosť vykonávať nesmieme.

Vyššie spomenuté spôsobilo zrušenie všetkých podujatí, či už kultúrneho, športového alebo spoločenského charakteru na najbližšie mesiace. Niektoré boli zrušené vyššie spomenutým usmernením, ale prevažná väčšina bola odvolaná klientmi - zadávateľskými organizáciami z titulu prevencie a opatrení, čo sú, samozrejme, pochopiteľné dôvody, ktoré v žiadnom prípade nechceme spochybňovať.

Náš sektor bol jedným z prvých zasiahnutých touto situáciou, ktorá viedla k okamžitému výpadku príjmov na úrovni 90-100 %, kedy bolo zrušených takmer 100 % zákaziek na nasledujúce 2 až 3 mesiace, ktorých hodnota sa pohybuje v desiatkach miliónoch eur a možno predpokladať, že táto suma nie je konečná. Situácia je o to závažnejšia, že ohrozuje niekoľko tisíc pracovných miest v odvetví, ktoré tvoria malé a stredné firmy a je teda pre mnohé likvidačná.

V mene Slovenskej asociácie eventových agentúr BTLka sa preto obraciame so žiadosťou o pomoc na Vládu Slovenskej republiky. Privítame akúkoľvek nielen finančnú podporu pre zasiahnutých členov, partnerov a dodávateľov z eventovej brandže napríklad aj v podobe:

  • zabezpečenia odkladov odvodov za zamestnancov,

  • zabezpečenie odkladov platieb DPH, preddavkov na dani z príjmu FO a PO atď.,

  • apel na bankové inštitúcie ohľadne možného odloženia splátok úverov pre FO a PO na najbližšie mesiace.

V tejto situácii môže celú brandžu zachrániť akékoľvek zníženie mesačných nevyhnutných nákladov, keďže v súčasnej „vis major“ situácii nevieme dosahovať ani len minimálny príjem.

Radi by sme však ešte raz zdôraznili, že so súčasnou situáciou v našej krajine hlboko súcitíme. Je preto v našom spoločnom záujme ponúknuť Vám a Slovenskej republike naše know-how a skúsenosti s riadením udalostí pri prípadných konzultáciách s krízovými štábmi podľa kulminácie a ďalšieho vývoja situácie (zriaďovanie a manažment dočasných stanovíšť, informačná koordinácia, technické zabezpečovanie núdzovej „offline“ komunikácie v prípade akýchkoľvek výpadkov, atď.) .

Sme pripravení byť Vaším partnerom pri ďalších opatreniach. Veríme, že naše podnety povedú k spoločným riešeniam a podarí sa nám spoločne s krízovou situáciou čo najskôr vysporiadať.

 

S úctou

Členovia Slovenskej asociácie eventových agentúr BTLka, o.z.

Rozdeľovník: Predseda vlády, Podpredseda vlády, Minister hospodárstva, Minister kultúry, Minister financií, Minister zdravotníctva