Aktuality

9
jan
2017

Prezident asociácie BTL agentúr: Tí, ktorí to nemyslia vážne, k nám nemôžu patriť Tomáš Ručkay o tom, aké má plány a prečo verí, že tendrovať eticky má význam.

BTL komunikačná asociácia vznikla v lete 2011 s cieľom vytvoriť spoločnú platformu pre agentúry pôsobiace v oblasti eventmanažmentu, sales promotion a príbuzných podlinkových aktivít. Odvtedy sa na poste prezidenta vystriedali piati predstavitelia, a to doteraz Michal Svarinský, Lukáš Jesenský, Štefan Kozák, Andrea Skočeková a Milan Kováčik. Aktuálne má BTLka 10 stálych členov a 3 pozorovateľov.

Asociácia si zvolila v októbri minulého roka nového prezidenta. Stal sa ním Tomáš Ručkay, managing director agentúry Leopard Production. BTLka pred letom odhlasovala aj zmenu stanov a nový prezident je už volený na dva roky. Doteraz bolo funkčné obdobie jeden rok.

 

Aké sú priority, na ktoré sa chcete v BTLke sústrediť najbližšie dva roky?

Najväčšou prioritou BTLky boli a verím, že vždy aj budú problémy, ktoré trápia jej členov . Po debate s viacerými členmi som nadobudol pocit, že je tu niekoľko zásadných tém, ktoré sa ponesú nielen týmto, ale určite aj budúcim rokom.

Ktoré sú to?

Prvou témou je nepochybne zlepšovanie biznis prostredia z pohľadu eventových agentúr. Myslím, že už len samotná aktivita v spolupráci s KRASom, akou je pripojenie sa k Etickému tendru je jasným dôkazom, že to v BTLke myslíme vážne.

​Druhou zásadnou prioritou je  vzdelávanie. Keďže sme pochopili, ako mnohí iní v tejto branži, že dobrých ľudí je málo, máme snahu ich aktívne vyhľadávať a vzdelávať, na čo chceme v tomto roku vytvoriť tú správnu platformu.

A v neposlednom rade je to informovanosť o celom segmente, ale najmä  o projektoch členských agentúr. Cieľom tej poslednej témy je hlavne posilnenie sebavedomia eventových agentúr a tiež ich postavenie v očiach klientov.

Uvažujete nad rozširovaním počtu členských agentúr?

BTLka ma stabilnú členskú základňu už od svojho vzniku a jej certifikačné kritériá sú nastavené tak, aby sme dokázali vyselektovať hráčov, ktorí to v tomto segmente myslia vážne. Na druhej strane sa nechceme uzatvárať novým hráčom a preto sa tešíme každému novému členovi, ktorý prejaví záujem.

To je aj pre nás signál, že táto platforma je vnímaná v radoch eventových agentúr ako užitočná. Aktuálne sme sa rozšírili o 3 nových pozorovateľov, ktorí majú záujem stať sa riadnymi členmi.

Ako budete podporovať agentúry, aby sa vo väčšej miere zúčastňovali na medzinárodných súťažiach?

Podporujeme a budeme podporovať agentúry, aby sa zúčastňovali všetkých relevantných súťaží, či už doma alebo v zahraničí. V zahraničí je to častokrát pre eventové agentúry ľahšie, lebo sa porovnávajú v segmente, kde sa priamo hodnotia eventy, čiže nielen kreativita ale aj realizácia, budget a zásah, prípadne komplexnejšie parametre, ktorými sa definuje celý výsledok eventu.

Paradoxne, agentúry vnímajú ako väčší problém presadiť sa na domácich súťažiach, ktoré majú spektrum hodnotenia úzko profilovaný na konkrétnu časť marketingového výstupu, definovanú podľa zamerania súťaže. Na druhej strane nám to pomáha sa pozerať na veci rovnakou optikou ako hodnotiaca komisia, čo vyžaduje byť na seba náročnejší a hľadať riešenia, ktoré sú nad rámec jednorazového zážitku. Preto by sme chceli v spolupráci s KRASom urobiť pár workshopov, ktoré pomôžu eventovým agentúram nájsť správny spôsob sebaprezentácie.

V akých projektoch z predchádzajúceho obdobia budete pokračovať?

Jedným zo zásadných projektov pre BTLku je nepochybne “Live Conference”, ktorú sme organizovali v 2015 na pôde Event Expo a v tomto trende by sme radi pokračovali aj budúci rok. Je to nástroj, ktorým sa snaží BTLka prispievať k vzdelávaniu nielen členských agentúr, ale aj celého eventového trhu.

Vďaka tomu, že sa nám darí priniesť na Slovensko aj zahraničných spíkrov so skúsenosťami z prostredia reklamných agentúr, veríme, že bude aj budúci rok “Live Conference” atraktívnou nielen pre “evenťákov” ale všeobecne pre marketérov, ktorých zaujímajú svetové trendy v live marketingu.

Máte už vytypovaných zahraničných spíkrov?

Zatiaľ je konferencia v štádiu príprav, nakoľko je priamo prepojená s výstavou Event Expo, ktorej termín ešte nebol finálne stanovený. Napriek tomu, niektoré mená sa už črtajú. Napríklad z pohľadu live marketing máme určite vo výhľade zvučného spíkra Kevina Jacksona. Myslím, že keď príde správny čas, dáme všetkým vedieť, na čo sa môžu tešiť. Zatiaľ môžeme len prezradiť, že by to malo byť tento rok na konci apríla.