Aktuality

24
sep
2020

OTVORENÝ LIST eventových & live comm agentúr Slovenska združených v BTL komunikačnej asociácii zadávateľom

Súčasná situácia spôsobená pandémiou nového koronavírusu bezprecedentne likviduje slovenský eventový a live comm trh a s ním súvisiace profesie. V dôsledku toho sa agentúry združené v BTL komunikačnej asociácii obracajú na klientov a zadávateľov s týmto spoločným vyhlásením.

 

My, eventové agentúry združené v BTL komunikačnej asociácii, žiadame klientov a zadávateľov o prehodnotenie podmienok spolupráce, vrátane podmienok tendrovania projektov, nakoľko súčasný stav považujeme za neudržateľný a pre nás likvidačný.

V záujme zachovania existencie agentúr ako dodávateľov profesionálnych riešení a služieb v oblasti event marketingu a event managementu navrhujeme pri plánovaných alebo prebiehajúcich výberových konaniach a tiež pri príprave podujatí implementovať nasledovné:

 

A) S cieľom udržať zamestnanosť v agentúrach a poskytovať klientom profesionálny servis žiadame zaviesť do výberových konaní preplácanie nákladov spojených s vytváraním konceptov a ich rozpracovaním v súlade so zadaniami, ktoré sú predmetom výberových konaní.

 

B) Vzhľadom na postupné rušenie plánovaných podujatí, čo má extrémne nepriaznivý dopad na finančnú situáciu agentúr, žiadame o preplácanie hodinových sadzieb agentúrnych pracovníkov v súlade s hodinovými sadzbami, ktoré sú obvyklé pre profesie a agentúrne pozície podieľajúce sa na príprave a realizácii zadaných projektov a podujatí.

 

C) V prípade dlhodobých rámcových zmlúv navrhujeme klientom a zadávateľom zaviesť mesačné paušály pre zazmluvnené agentúry, v závislosti od rozsahu úloh, ktoré sa z titulu uzavretej zmluvy od agentúry očakávajú.

 

Zdôvodnenie:

Pravidelné paušály umožňujú agentúram zamestnávať nevyhnutný počet pracovníkov poskytujúcich klientovi pravidelný profesionálny servis pre priebežné podlinkové marketingové aktivity. Pokiaľ zadávatelia agentúram nijako nerefundujú čas venovaný príprave zrušených projektov, všetky s tým súvisiace náklady znášajú agentúry, ktoré sa pre absenciu príjmov dostávajú do existenčného ohrozenia.

Vyzývame klientov a zadávateľov, aby v záujme zachovania kvality a profesionality nami poskytovaných služieb a férových obchodných vzťahov súhlasili s obojstranne prijateľnými podmienkami spolupráce.

 

Ďakujeme.