Aktuality

26
feb
2021

Ministerstvo kultúry spustilo nový web PomahameKulture.sk

Ministerstvo kultúry spustilo nový web PomahameKulture.sk. Aktérom v kultúrnom a kreatívnom priemysle má pomôcť zorientovať sa v pomoci, o ktorú si počas pandémie môžu požiadať.

Nový web zhromažďuje informácie o pomoci pre kultúrny a kreatívny priemysel. Stránka obsahuje správy o aktuálnych výzvach, dotáciách, štipendiách či rôznych projektoch ministerstiev, verejnoprávnych umeleckých fondov, ale i samospráv. Obsahuje tiež sumárne informácie o doterajších podporných výzvach pre oblasť kultúrno-kreatívneho priemyslu.

Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO) avizuje, že rezort pracuje na ďalších možnostiach podpory pre jednotlivé segmenty kultúry. "V úzkej spolupráci s predstaviteľmi kultúry tvoríme ďalšie formy pomoci, aby boli čo najprístupnejšie a najefektívnejšie pre čo najväčší okruh pracujúcich v tomto sektore," uviedla. Informácie na stránke bude rezort pravidelne aktualizovať.