Aktuality

22
okt
2019

Company a SpicyBrown sa stali riadnymi členmi BTLky Zmenu štatútu pozorovateľa na riadneho člena odhlasovala výkonná rada.

Výkonná rada BTL komunikačnej asociácie na svojom zasadnutí v utorok 22. októbra 2019 prijala agentúry Company a SpicyBrown za riadnych členov asociácie. Zmenu členstva zo štatútu pozorovateľa na riadnych členov BTLky odhlasovali všetci prítomní riadni členovia jednohlasne pri oboch agentúrach.

BTL komunikačná asociácia tak má aktuálne 16 čenov.

Riadnymi členmi je 11 agentúr: BRAND ADVERTISING, COMPANY, CREATIVE PRO, ELCOP BRATISLAVA, E-MOTION, FRESH  AGENCY, INSTITUTE OF PROMOTION, LEOPARD PRODUCTION MONARCH, SPICYBROWN A WONDERICON.


Štatút pozorovateľa majú 4 agentúry: A3,BOOT, ALL4EVENT, PS:EVENTS a SAKMÁRPRO.